2024 yılı yaklaşık birim maliyetler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2024 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ


16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.


Yapının Birim Maliyeti


YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/m2


I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR ........... 1.450,00 TL/m²

1. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları

2. Basit kümes ve basit tarım yapıları

3. Plastik örtülü seralar

4. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları

5. Geçici kullanımı olan küçük yapılar

6. Kalıcı kullanımı olan küçük yapılar

7. Gölgelikler-çardaklar

8. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları

9. Depo amaçlı kayadan oyma yapılar.

10. Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR ........... 2.100,00 TL/m²

1. Cam örtülü seralar

2. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

3. Kagir ve betonarme su depoları

4. İş yeri depoları

5. Bu gruptakilere benzer yapılar.

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR ........... 3.500,00 TL/m²

1. Kuleler, ayaklı su depoları

2. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

3. Kayıkhane

4. Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR ........... 5.250,00 TL/m²

1. Şişirme (Pnömatik) yapılar

2. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler

3. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve ekleri

4. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton,betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)

5. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

6. Jeoloji, botanik ve tema parkları

7. Mezbahalar

8. Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR ........... 7.750,00 TL/m²

1. Hangar yapıları (Küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)

2. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)

3. Bu gruptakilere benzer yapılar.

III. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR ........... 12.250,00 TL/m²

1. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)

2. Katlı garajlar

3. Ticari amaçlı binalar(üç kata kadar üç kat dahil - asansörsüz - 03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin 1. fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)

4. Hobi ve oyun salonları

5. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)

6. Basımevleri, matbaalar

7. Soğuk hava depoları

8. Konutlar (üç kata kadar-üç kat dahil-asansörsüz - 03/07/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin 1. fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak))

9. Akaryakıt ve gaz istasyonları

10. Kampingler

11. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

12. Semt postaneleri

13. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları

14. Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR ........... 14.000,00 TL/m²

1. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları

2. Gençlik Merkezleri, Halk evleri

3. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

4. Temel eğitim okulları

5. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

6. Jandarma ve emniyet karakol binaları

7. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri

8. Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m ye kadar olan)

9. 150 kişiye kadar cezaevleri

10. Fuarlar

11. Sergi salonları

12. Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m den az olan)

13. Marinalar

14. Gece kulübü, diskotekler

15. Misafirhaneler, Pansiyonlar

16. Bu gruptakilere benzer yapılar.

IV. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR ........... 15.300,00 TL/m²

1. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

2. Poliklinikler

3. Liman binaları

4. İdari binalar (ilçe tipi konakları, vergi daireleri, v.b.)

5. İlçe Belediyeleri

6. 150 kişiyi geçen cezaevleri

7. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri

8. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)

9. Entegre sanayi tesisleri

10. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)

11. Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

12. Büyük alışveriş merkezleri

13. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

14. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m.’den az yapılar)

15. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

16. Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR ........... 17.400,00 TL/m²

1. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri

2. İl tipi belediyeler

3. İl tipi idari kamu binaları

4. Metro istasyonları

5. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları

6. Büyük postaneler (merkez postaneleri)

7. Otobüs terminalleri

8. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

9. Banka binaları

10. Normal radyo ve televizyon binaları

11. Özelliği olan genel sığınaklar

12. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m² - 600 m² villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)

13. Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR ........... 18.700,00 TL/m²

1. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

2. Bakanlık binaları

3. Yüksek öğrenim yurtları

4. Arşiv binaları

5. Radyoaktif korumalı depolar

6. Büyük Adliye Sarayları

7. Otel (3 yıldızlı) ve moteller

8. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

9. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

10. İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21.50 m ile 30,50 m arası - 30,50 m dahil yapılar)

11. Konutlar (Yapı yüksekliği 30.50 m ile 51,50 m arası - 51,50 dahil yapılar)

12. Bu gruptakilere benzer yapılar.

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR ........... 21.300,00 TL/m²

1. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları

2. Orduevleri

3. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar

4. Borsa binaları

5. üniversite kampüsleri

6. Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar

7. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)

8. Bu gruptakilere benzer yapılar.

B GRUBU YAPILAR ........... 22.250,00 TL/m²

1. Kongre merkezleri

2. Olimpik spor tesisleri - hipodromlar

3. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

4. Hastaneler

5. Havaalanları

6. İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)

7. Oteller (4 yıldızlı)

8. Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri

9. Bu gruptakilere benzer yapılar.

C GRUBU YAPILAR ........... 24.300,00 TL/m²

1. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

2. Müze ve kütüphane kompleksleri.

3. Bu gruptakilere benzer yapılar.

D GRUBU YAPILAR ........... 26.800,00 TL/m²

1. Opera, tiyatro, bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

2. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar

3. Bu gruptakilere benzer yapılar.