Yapı denetim mevzuatı

  Ruhsat İçin Gerekli Evraklar

 • Mimari Avan Proje
 • Mimari Uygulama Projesi ve CD´si
 • Betonarme Proje ve CD´si
 • Elektrik Projesi
 • Mekanik Tesisat Projeleri
 • Tapu Fotokopisi
 • İmar Durum Belgesi Aslı (İlgili Belediyeden alınır)
 • Aplikasyon Krokisi (Lisanslı Harita Kadastro Bürosu’nun kısaltması olan LİHKAB bürolarından alınır)
 • Plankote (İlgili Belediyeden alınır)
 • Subasman Kotu Tutanağı
 • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi
 • Şantiye Şefi Oda Kayıt Belgesi
 • Müteahhit Ticaret Odası Kayıt Belgesi
 • Müteahhit Vergi Levhası Fotokopisi
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (gerekli ise)

  Denetçi Belgesi Vize İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

 • İkametgah İlmuhaberi
 • Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Beyan
 • Denetçi Belgesinin Aslı
 • İlgili Meslek Odasına Kayıt Belgesi
 • Şantiyede İş Görebileceklerine Dair Sağlık Raporu
 • 50 TL.´lik Dekont
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

  Denetçi Belgesi Vize İşlemleri İçin Gerekli Belgeler

 • İkametgah İlmuhaberi
 • Adli Sicil Beyanı
 • Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Beyan
 • Denetçi Belgesinin Aslı
 • İlgili Meslek Odasına Kayıt Belgesi
 • Şantiyede İş Görebileceklerine Dair Sağlık Raporu
 • 50 TL.´lik Dekont
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği